Jana Evers
PR
Margot de Koning
Secretaris
Liesbeth van Lent
Penningmeester
Annelies van Leeuwen
Voorzitter
Peter Schrauwen
ledenadministratie
Sprundel Vocaal